Blod, möda, tårar och svett. Det var vad Winston Churchill sa skulle vinna andra världskriget. Men hur är det egentligen ute i verkliga livet? Är det vad som behövs för att övervinna ett träningspass?

Den som tränar mycket lägger helt säkert ner både möda och tårar på att hålla sig i form, och med det kommer också svett. Det är kroppens sätt att kyla ner sig och bibehålla en bra temperatur. Alla svettas, men ibland mer än vanligt – som vid träning, värme, stress eller om man har en infektion i kroppen. Hur mycket man svettas styrs av det sympatiska nervsystemet och kan inte påverkas med viljan. Men normalt sett förlorar man omkring en halv liter vätska genom huden varje dag. När man tränar kan det bli mer – upp till flera liter i timmen. Så mycket kan man bara svettas i korta perioder. Det kan dock kännas som att man svettas floder: kläderna är våta och man dryper av svett. Vissa kan uppleva att de svettas mer än andra. Det finns ingen gräns för vad som räknas som normalt eller onormalt när det gäller svettningar, utan det är den egna upplevelsen som räknas. Den som upplever så kraftig svettning att det påverkar det övriga livet kan lida av det som kallas överdriven svettning. Om man upplever att man svettas så mycket att det är svårt att leva ett normalt liv går det att få hjälp.

Överdriven svettning

Överdriven svettning beror oftast på överaktiva svettkörtlar, men varför de är överaktiva vet man inte. Det kallas primär hyperhidros och då har man ökad fot- och handsvett. Man kan påverkas både fysiskt och psykiskt av svettningarna. Den som alltid svettas i handflatorna kan få svårt att hantera papper, eller att ta i andra människor. Hyperhidros kan också innebära problem med svett i armhålor och ansikte. Man tror inte att svettningarna beror på något fel i nervsystemet, utan att svettningarna beror på ökad aktivitet i de delar av hjärnan som styr svettningar. När man svettas mycket blir huden kall och blöt, vilken i sin tur kan leda till ökad aktivitet i den del av nervsystemet som är känslig för stress, vilket gör att man svettas ännu mer.

Hjälp med svettningen

Om man upplever antiperspiranter som otillräckliga kan man söka hjälp. Svettmottagningen.se erbjuder olika sorters behandlingar för svettningar, och hit kan man få en remiss från sjukvården i sitt landsting. Du kan även söka dig hit utan remiss. Svettmottagningen behandlar både ansiktssvett och huvudsvett, och svett på andra delar av kroppen. Det finns olika sorters behandlingar som anpassas efter den typ av svettproblematik man lider av. Svettmottagningen i Stockholm startades för två år sedan, och har sedan dess utfört 15 000 behandlingar. Hyperhidros, eller överdriven svettning, drabbar ungefär 3 procent av befolkningen. Det är alltså inte helt ovanligt, även om man kan känna sig utsatt och ensam med sina problem. Då kan man vända sig till Patientföreningen för hyperhidros. Föreningen verkar för att sprida kunskap och information om hyperhidros, skapa kontakter mellan personer som lider av hyperhidros samt arbeta för att behandlingen ska finansieras av landstinget.